Zoznam darcov

  • 400,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 2.11.2022
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 400,00   EUR .

Alexandra od narodenia trpí DMO spastickej kvadruparetickej formy, s postihnutím dolných končatín s ľavostrannou prevahou. Alexandra má 10 rokov a navštevuje 4. ročník ZŠ. Rada kreslí, číta, pozerá TV, je to hravé dievčatko. Aby napredovala, potrebuje neustále špeciálne rehabilitačné cvičenia, ktoré sú finančne nákladné a my manželom ich nestačíme pokrývať. Vďaka týmto rehabilitáciám sa dcérkin stav po trošku zlepšuje a my veríme že sa raz postaví a bude chodiť.

Preto budeme veľmi radi ak nám budete môcť pomôcť za pochopenie a kladne vyjadrenie k tejto žiadosti Vám vopred ďakujem.
S pozdravom

Dreveňáková

Dobrým skutkom pre Alexandru Dreveňákovú je finančný dar 400 Eur na čiastočnú úhradu rehabilitačného pobytu v centru Svetielko v Prešove.

Jana Dreveňáková
Snina
Tel: 0902369063

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140