Zoznam darcov

  • 3 820,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 22.8.2018
  • 30,00 EUR Anonymný darca 18.2.2018
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 3 850,00   EUR .

Chvála bohu ich prognózy sa úplne nepotvrdili, pretože Jurajov stav sa zlepšuje z roka na rok, aj keď len malými krôčikmi. Mladý, veselý plný životného elánu, 26 ročný vysokoškolák odišiel s podozrením na zápal pľúc do nemocnice, kde ho nesprávnou liečbou dostali do stavu coma vigile - bdela kóma. Liečba milovaného syna a brata stála rodinu už niekoľko desiatok tisíc Eur. Vďaka dobrým, úprimným a ochotným ľudom a lekárom pomaly jeho zdravotný stav napreduje. Domáca rehabilitácia už nepostačuje k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Aj podľa odborníkov vyžaduje vysoké profesionálne a odborné vedenie ďalšej rehabilitácie.

Matka, ktorá sa stará o svojho syna sama, je preňho živiteľkou, rehabilitačnou pracovníčkou... jednoducho je preňho všetkým. Príjmy matky a syna sa pohybujú na úrovni životného minima. Za 6 rokov choroby svojho syna matka speňažila všetok svoj majetok (auto, ornú pôdu, hnuteľný majetok atd.). Teraz, keď sa na jeho zdraví prejavuje efekt, matka už nie je schopná vyfinancovať jeho ďalšie životu potrebné rehabilitácie a medikamentózne potreby. Obraciame sa na Vás, na všetkých dobrých ľudí, inštitúcie, ktoré sú ochotné finančne a materiálne pomôcť v núdzi tejto rodine.

Chýbal iba krôčik, aby Juraj ukončil vysokú školu. Bol v poslednom ročníku štúdia manažmentu v odbore hotel - turizmus. Jeho plány skrížili ľudia, ktorí zachraňujú zdravie chorých.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporíte našu výzvu. Vaša pomoc otvára cestu k víťazstvu nad krutým osudom. 
Zo srdca Vám ĎAKUJE za pomoc Eva Daniš – matka

Dobrým skutkom pre Juraja Dostála je finančný dar 3 850 Eur na úhradu neurorehabilitačné liečby v Szent Vincent Rehabilitációs Központ v Maďarsku.

Eva Daniš
Želiezovice
Tel.: 0918 540 451

Fotogaléria

Súvisiace články

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140