Zoznam darcov

  • 2 995,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 17.2.2022
  • 5,00 EUR Laura Kubalová * 9.2.2022
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 3 000,00   EUR .

Avšak som ochrnul na ľavú stranu tela, výrazne sa mi zhoršil zrak a reč.  Keďže som ešte relatívne mladý človek, tak som nepodľahol  a začal som usilovne pracovať na zlepšení môjho stavu.  Nasledovala každodenná rehabilitácia, absolvoval som Akupunktúrnu terapiu, dva krát týždenne hydroterapiu, raz týždenne logopédiu, hipoterapia tiež dva krát za týždeň.

V roku 2015 presne po roku rehabilitácií som spadol v kúpeľni na dlažbu a odlomil som v krčku bedrový kĺb na ľavej nohe, ktorú som rehabilitoval. Ihneď ma operovali a zoskrutkovali mi tento kĺb, znova som zostal na invalidnom vozíku a na samom začiatku s rehabilitáciami.

V apríli 2018 som bol ako samoplatca, na štvortýždňovom pobyte v Adeli Medical centre v Piešťanoch, kde som absolvoval aj hyperbarickú komoru s viditeľnými pozitívnymi 

účinkami. Väčšinu týchto  aktivít so musel platiť z vlastných prostriedkov, a je to veľmi nákladné. Nakoľko mi terapia v Adeli Medical centre v Piešťanoch v predošlom roku dosť pomohla a ako poistenec VZP nemám nárok tento rok na rehabilitáciu v NRC Kováčová, zaistil som si pobyt v Adeli ako samoplatca. Nakoľko sú moje finančné prostriedky mojou invaliditou výrazne obmedzené, snažím sa  získať čo najviac prostriedkov  na túto nákladnú terapiu formou 2% z daní a oslovením Vašej organizácie.

Touto cestou by som  chcel požiadať Vašu organizáciu o príspevok na najbližšiu rehabilitáciu v tomto zariadení. Vaša pomoc by pre mňa veľa znamenala a výrazne by mi pomohla. 

Za prípadnú pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujem.
S úctou,

Peter Laurenčík

Dobrým skutkom pre pána Petra Laurenčíka je finančný dar 3 000 Eur čiastočnú úhradu dvojtýždenného rehabilitačného pobyt v Adeli MC v Piešťanoch.

Peter Laurenčík
Bratislava
Tel: 0905616962

Fotogaléria

Súvisiace články

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140