Zoznam darcov

  • 500,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 19.11.2018
  • 1 000,00 EUR 2% z daní 10.7.2018
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 1 500,00   EUR .

Som učiteľka v Praktickej škole v Leviciach, kde pripravujeme do praktického života žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ktorí majú aj pridružené postihnutia ako Downov syndróm, autizmus a iné. Ja vyučujem odborný predmet Pestovateľské práce, takže pripravujem budúcich záhradníkov. Praktické vyučovanie prebieha v našej záhradke a máme aj skleníka a zopár ovocných stromov. Keďže v zime sa vonku pracovať nedá, a v škole máme veľký prízemný balkón, chcela by som pre deti vybudovať zimnú záhradu, kde by sme pestovali citrusy a iné zelené rastliny, a kde by praktická výučba mohla prebiehať aj v zimnom období. 

Pri praktickej výučbe by žiaci získavali a  utvrdzovali si zručnosti potrebné pri pestovaní úžitkových a okrasných rastlín. Vypracovala som grantový projekt od firmy DHL. Zo žiadanej sumy 4000 € nám odsúhlasili 1 000 €. Keďže škola zvyšných 3 000 € nedokáže zabezpečiť, chcela by som Vás poprosiť či by ste vedeli prispieť a pomôcť tým dobudovať zimnú záhradu pre našich žiakov. Práca v zimnej záhrade umožní praktickú prípravu aj v zime a v nečase, čo žiakom zlepší možnosti sociálnej integrácie a zvýši šance na ďalšie uplatnenie v chránenej dielni.

Ďakujem za všetky Vaše príspevky!
Zuzana Angletová, učiteľka

Dobrým skutkom pre Praktickú školu v Leviciach je finančný dar 1 500 Eur na vybudovanie zimnej záhrady.

Mgr. Zuzana Angletová
Praktická škola v Leviciach
036/6312072

Fotogaléria

Súvisiace články

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140