Zoznam darcov

  • 3 814,00 EUR Broker Consulting, a.s. -... 7.8.2020
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 3 814,00   EUR .

Mám kombinované postihnutie, kvôli kvadruparetickej forme detskej mozgovej obrny som pripútaná na invalidný vozík a som ukrátená aj o dar reči. Komunikovať dokážem výlučne písomnou formou, prostredníctvom počítača, smartfónu alebo písaním na papier. Napriek týmto obmedzeniam sa snažím žiť normálny, aktívny život. Dostala som do vienka talent na písanie, píšem vlastné literárne diela.

Tvoriť som začala od svojich ôsmich rokov. Najprv to boli básničky, neskôr novely a poviedky s upírskou tematikou, ktoré boli ocenené a zverejnené v rôznych časopisoch. Knižne som debutovala v roku 2016 fantasy rozprávkou Mária a čarovný prsteň. Nedávno mi vyšla aj moja druhá kniha v poradí s názvom Vyryté v srdci a pamäti s podtitulom Návod ako brať hendikep s humorom. Sú to vtipné príbehy z prostredia letných táborov pre osoby neschopných samostatnosti. Tieto tábory pre hendikepovaných ľudí organizuje každoročne občianske združenie PONS v Banskej Bystrici. 

Rehabilitačné pobyty v rehabilitačnom centre Adeli, v Piešťanoch, kam by som sa chcela opäť vrátiť, mi veľmi pomáhajú skvalitňovať môj život, zlepšovať môj celkový zdravotný stav.. Bohužiaľ na rehabilitácie v Adeli zdravotná poisťovňa neprispieva. Moje financie sú veľmi limitované, všetko si platím z môjho invalidného dôchodku. V budúcnosti chcem napísať a vydať ďalšie vlastné knihy, lebo profesia spisovateľky na voľnej nohe ma veľmi napĺňa. Vďaka písaniu mám možnosť začleniť sa do bežného života a cítiť sa užitočná.

Všetkým darcom ďakujem za ich pomoc!
S pozdravom Simone Sophie Stewart

Dobrým skutkom pre paní Simone Sophii Stewart je finančný dar 3 814 Eur na úhradu rehabilitačného programu v Adeli Medical Center v Piešťanoch.

Simone Sophie Stewart
Banská Bystrica
Tel: 948 938 794

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140