Zoznam darcov

  • 10,00 EUR Mária Janekova 15.12.2021
  • 139,00 EUR Anonymný darca 29.9.2021
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 149,00   EUR .

Moja mamka, potrebuje absolvovať daný rehabilitačný pobyt v tejto vysoko špecializovanej nemocnici, nakoľko v minulosti prekonala operáciu nádoru v mozgu, a mala dvakrát cievnu mozgovú príhodu. Po poslednej cievnej mozgovej príhode je odkázaná na invalidný vozík, a na pomoc nás rodiny, teda nie je sebe-obslužná.

Absolvovali sme už viacero rehabilitácii v bežných kúpeľoch, aj nemocniciach, kde boli badateľné iba veľmi malé zlepšenia jej stavu. Po intervenciách od viacerých špecialistov neurochirurgov a neurológov, nám bolo odporúčané aby sme nastúpili na liečbu práve do spomínanej Súkromnej nemocnice Adeli Medical Center, kde sa preukázateľne úspešne liečia pacienti s podobnými zdravotnými problémami, keďže, spomínaná nemocnica patrí medzi Európsku špičku.

Dĺžka pobytu je 2 týždne v rozsahu - 12 dní rehabilitácií, vrátane hyperbarickej komory, kozmonautického obleku a ergoterapie. Cena 2 týždňového pobytu je  4 314 € (bez ubytovania a stravy), zdravotné poisťovne nepreplácajú žiadne úkony, všetko je v réžii pacienta.

Preto by sme Vás chceli požiadať o finančný dar, ktorý nám pomôže pobyt mamičke uhradiť.
Ďakujem.

Miloš Demeter

Dobrým skutkom pre pani Valériu Deméterovú je finančný dar 1 500 Eur na doplatok dvojtýždenného rehabilitačného pobyt v Adeli MC v Piešťanoch.

Miloš Demeter
Košice
Tel:0902724091

Valéria Demeterová

Transparentný účet: 2002038140/2010 + IBAN: SK6283300000002002038140