Zoznam darcov

  • 505,90 EUR Broker Consulting, a.s. -... 7.10.2021
  • 1 000,00 EUR Anonymný darca 29.9.2021
  • Vďaka všetkým, darovali ste už celkom 1 505,90   EUR .

Zatiaľ sám nevie chodiť, sedí  pomocou špeciálnej stoličky, ale napriek ťažkému telesnému hendikepu, mentálne krásne napreduje a vníma život okolo seba a túži sa ho aj zúčastňovať. Navštevuje Špeciálnu školu vo Vrbovom kde sa pomaly učí čítať a počítať. Viktorko miluje prírodu, autá, spoločnosť, je priateľský, rád športuje v rámci svojich možností v modifikovanom prostredí. Viktorko vzhľadom na závažné zdravotné postihnutie potrebuje pomoc pri všetkých sebaobslužných činnostiach. Od narodenia Viktorko cvičí a stimuluje svoje telíčko a však aj tieto rehabilitácie sú nákladné, no tie sa nám darí  financovať pomocou rodiny a  zbieraním 2% z daní.

Naša obrovská túžba je mu pomôcť, napredovať a rozvíjať sa. Boj s diagnózou DMO je náročný, ale keď sa ohliadneme späť za minulým rokom, Viktorko sa znova posunul o kus ďalej. Trénuje a cibrí rečové funkcie na logopédii,  pamäť a myslenie rozvíja na terapiách u špeciálneho pedagóga. Počas roka ešte ambulantne rehabilituje s profesionálnym fyzioterapeutom. Taktiež zažil prázdniny v tábore medzi rovesníkmi. Všetky tieto doplnkové terapie mu stále pomáhajú rozvíjať sa a ísť vpred.

V tomto období práve riešime kúpu špeciálneho polohovacieho vaku Beanseat, ktorý by vyhovoval jeho potrebám. Viktorko  väčšinou využíva invalidný vozíček a v domácnosti špeciálnu stoličku, v týchto pomôckach je pripútaný, aby správne sedel a nevypadol a tento polohovací vak by sme využili vo voľnom čase pri oddychu, počúvaní rozprávok, pri logopedickom cvičení a pod. Tento vak mu zabezpečí pohodlie, no aj  správnu polohu panvy, nôh, chrbta a hlavy, aby sa po fyziologickej aj psychickej stránke cítil komfortne. Cena tohto polohovacieho vaku je 1 500 eur.

Napriek pomoci rodiny je to veľmi veľa. Ak máte záujem pomôcť nám  hoc akou čiastkou, budeme veľmi vďační.
Zo srdca Vám vopred  ďakujeme.
Vicenovi

Dobrým skutkom pre Viktora a jeho rodinu je finančný dar 1 505.90 Eur na polohovací vak Beanseat.

Anna Vicenová
Horná Streda
Tel: 0911 077 749

Fotogaléria

Súvisiace články

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140