Dobrý skutok na ľade 2023

Dobrý skutok sa Martin Lipták, regionálny riaditeľ Broker Consulting rozhodol spolu s tímom zrealizovať aj tento rok. „Ak sa prestanú robiť dobré skutky príde, už len doba  úpadku a dekadencie“, povedal Martin predtým, než sa pustil spolu so svojim tímom do organizácie celej akcie.

Po prekonaní všetkých prekážok, ako napr. zabezpečiť catering, podpisy na hokejky od hráčov NHL, ktorí boli stále zaneprázdnení, dvojtýždňové dohadovanie termínu na ľadovú plochu, sa akcia vydarila výborne.

Tento rok posledné tombolové ceny prišli 10 minút pred vyhlásením tomboly. Veľké ďakujem patrí  spoločnostiam, ktoré sa podieľali na organizácii a to: Uniqa poisťovňa – Milan Rác, Wüestenrot  poisťovňa – Ján Antal, Amundi Slovak Republic – Miroslav Ovčarik, LESY SR, š.p., Youplus Životná poisťovňa – Martina Liskayová. 

Na akciu prišla slušná stovka ľudí. Veľa z nich sa zúčastňujú Dobrého skutku na ľade pravidelne. Veľká vďaka všetkým darcom. "Teším sa už na ďalší ročník, lebo dobro z nás robí lepších ľudí", povedal Martin Lipták.

Výťažok z akcie je pekných 860 eur a pomôže Veronike Ďurinovej uhradiť týždenný kúpeľný pobyt v kúpeľoch Dudince.

Ďakujeme všetkým účastníkom a darcom za ich dobrý skutok!

 

Fotogaléria

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140