Finančný dar

Dobrý skutok môžete urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na náš transparentný účet SK6283300000002002038140, s možnosťou vlastného výberu klienta.

Najjednoduchšie je nechať sa viesť rozcestníkom z úvodnej stránky. Stačí si zvoliť jednu z troch možností: jednorazový dar, jednorazový dar s výberom suveníru alebo pravidelné mesačné platby.

Informácie k finančným darom

Prostredníctvom týchto webových stránok www.dobryskutok.sk (ďalej len "web") máte možnosť zvoliť si finančnú čiastku, ktorú chcete darovať, alebo darček v hodnote finančnej čiastky, ktorú chcete darovať a tieto finančné prostriedky rozdeliť jednému alebo viacerým klientom, ktorých príbehy sú aktuálne na tomto webe otvorené k vašej podpore. Finančný dar prostredníctvom webu nie je možné odoslať bez výberu klienta.

Rovnako suma daru, ktorú zvolíte, musí byť v plnej výške rozdelená medzi klientmi, inak nie je možné dokončiť odoslanie daru.

Do darovacieho formulára pre zaslanie finančného daru prostredníctvom tohto webu Vás požiadame o uvedenie týchto údajov:

  • Vaše meno a priezvisko prípadne meno firmy (môže sa zobraziť v prehľade darcov, pokiaľ si nebudete priať zostať v anonymite)
  • Adresa bydliska, dátum narodenia, v prípade firmy IČO a DIČ (na webových stránkach ani v iných materiáloch občianskeho združenia Dobrý skutok sa tieto údaje nezobrazujú; na túto adresu sa posiela suvenír, ak ste zvolili možnosť Finančného daru s výberom suveníru)
  • Emailová adresa (nutná pre zaslanie potvrdenia, darovacej zmluvy a prípadnú ďalšiu komunikáciu)
  • Telefón (je nepovinný, ale radšej uvádzajte)

Po odoslaní formulára Vám automaticky vytvoríme Darovacia zmluvu, ktorú Vám zašleme tiež emailom. Darovaciu zmluvu potrebujeme, aby sme mali doklad o vašom finančnom daru. Ale aj pre vás by mohla byť užitočná.

Finančné prostriedky (čiastku, ktorú ste sa rozhodli venovať) môžete poslať jednoduchým spôsobom:

Po odoslaní formulára sa takmer okamžite začne Váš dar zobrazovať u klienta (či klientov), ktorým chcete prispieť a zároveň v prehľade darcov. Ak vo formulári finančného daru zaškrtnete, že chcete zostať v anonymite, bude sa Váš dar zobrazovať pod menom "Anonymný darca".

V prehľade finančných darov sa zobrazuje znak hviezdičky (*), ktorý informuje, že ešte nemáme spárovaný Váš dar s výpisom z transparentného účtu. Akonáhle overíme, že financie na náš účet dorazili, hviezdičky odstránime. V prípade platby prevodom z účtu treba počítať s oneskorením cca 1 pracovný deň od odoslania platby.

Objednanie suveníru

V prípade, že ste si vybrali možnosť Finančného daru s výberom suveníru (značí ju zelená farba), bude Vám suvenír zaslaný po pripísaní celej finančnej čiastky zodpovedajúcej hodnote suveníru na náš transparentný účet.  

Otázky, problémy a pripomienky

V prípade, že budete mať s čímkoľvek problém, alebo sa po objednaní suveníru rozhodnete pre akúkoľvek zmenu, prosím, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme. Kontaktné údaje sú tu. Kontaktné údaje sú tu.

NEPREHLIADNITE:

  • 2% z daní charite namiesto štátu - Dobrý skutok SK je jedným z možných príjemcov 2% z daní. Budeme radi za každý dar aj touto cestou, aj keď bude anonymný.
  • V inom ako vyššie uvedenom prípade Vám bude na Vaše finančné dary vyhotovená darovacia zmluva a máte vždy možnosť sami určiť konkrétneho príjemcu Vášho finančného daru.

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140