Priebeh zbierky na pomoc Ukrajine

Milé darkyne a darcovia, 
radi by sme Vás informovali o zbierke Dobrého skutku SK na pomoc Ukrajine. Ku dnešnému dnu evidujeme finančné prostriedky vo výške 5 354 EUR.

Starostlivo sme vyberali humanitárnu organizáciu, keďže všetky organizácie pracujú v teréne na plne obrátky, nebolo jednoduché sa s nimi spojiť ohľadom dohodnutia podmienok a spracovania dokumentov.

Podľa stanov Dobrého skutku SK, každý dar ma svoje pravidla a museli sme prihliadať na zákonnosť celého procesu. V konečnej fáze sme vybrali  organizáciu Slovensky červený kríž

V najbližšej dobe budú zaslané doposiaľ vyzbierane finančné prostriedky na účet tejto humanitárnej organizácie. Samozrejme, že sme otvorení aj pre finančnú pomoc a podporu utečencov, ktorí o ňu požiadajú na našom území a budeme ich riešiť individuálne. Určite vzniknú dopyty o ubytovanie, základne potreby, psychologické terapie atď.

Nesmierne si ceníme, že Vám nie je ľahostajný osud ľudí postihnutých vojnou a Váš záujem pomôcť im finančne. Budeme povďační za každé zdieľanie tejto zbierky, aby sa nám čo najskôr podarilo vyzbierať požadovanú sumu 10 000 EUR a pomôcť tým, čo to momentálne najviac potrebujú. Finančné prostriedky je možné vložiť priamo na transparentný účet Dobrého skutku SK číslo úctu SK6283300000002002038140 s variabilným symbolom 82022002.

Priebežne Vás budeme informovať o zbierke a jej použití.

Odkaz na zbierku: http://www.dobryskutok.sk/klient/pomoc-ukrajine

SČK_dopis.png

Transparentný účet: IBAN SK6283300000002002038140